آثار دفاع مقدسی نیازهای زیادی از تماشاگر را برطرف می‌کند/ نوبتی هم باشد نوبت ساخت فیلم «به کودکان شلیک نکیند»‌ است

انسیه شاه‌حسینی گفت: پیش از این مدتی در سینما نسبت به آثار دفاع مقدسی احساس خلاء می‌کردیم اما در این دوره این خلاء پر شده و فکر می‌کنم فیلم‌های دفاع مقدسی نیازهای زیادی از تماشاگران را برطرف می‌کند.