مخفی کاری پنتاگون درباره هزاران حمله هوایی در افغانستان و پاکستان

پنتاگون درباره هزاران مورد حمله هوایی در عراق، افغانستان و سوریه اطلاع‌رسانی نکرده است.