کاهش ریسک بیماری قلبی با زمان بندی وعده‌های غذایی

طبق یک گزارش علمی، برای داشتن یک قلب سالم، باید علاوه بر آنچه که می خوریم به زمان آن هم توجه نماییم.