اقدامات سه روز گذشته صدا و سیما برای مردم باورکردنی نیست‌

بیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران گفت: مردم ثابت کردند معدل فهم‌شان نسبت به کسانی که به آن‌ها وفادار هستند، قابل قبول است.