صبا و مرفاوی خسته از باخت(عکس)

صمد مرفاوی در تمام هشت بازی اخیر با هدایت صبای قم شکست خورده است.