نمایندگان با انتشار جزئیات وام مدیران بانک‌ها مخالفت کردند

نمایندگان مجلس با انتشار جزئیات وام مدیران بانک‌ها در پایگاه اطلاع رسانی همان بانک مخالفت کردند.