اولاند نامزد انتخابات ریاست جمهوری نمی شود

فرانسوا اولاند از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه انصراف داد.