آمار بیکاری در اصفهان نگران کننده است

قائم مقام سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور گفت: در اصفهان آمار بیکاری نسبت به نورم کشوری بالاتر است و این امر بسیار نگران کننده است.