حساس بودن به اصول نظام از وظایف مردم ایران در ادامه راه شهداست

زاهدان- مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: مقابله با راههای نفوذ و حساس بودن به اصول نظام، پایبندی به اهداف انقلاب و پیروی ازدستورات رهبری از وظایف مردم ایران در ادامه راه شهداست.