پورموسوی: داور در دادن اخطارها به دو بازیکن ما اشتباه کرد

سرمربی استقلال خوزستان گفت: داور این دیدار باید یک مقدار با حوصله‌تر قضاوت می کرد. او در دادن اخطارها به دو بازیکن ما اشتباه کرد.