ارسال ۱۰ اثر موسیقی کهگیلویه و بویراحمد به سومین جشنواره ملی سرودهای حماسی بسیج

مسوول سازمان بسیج هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد از انتخاب و ارسال ۱۰ اثر موسیقی استان به سومین جشنواره ملی سرودهای حماسی بسیج با عنوان «ترنم بیداری» خبر داد.