یک نماینده مجلس: استعفای مدیرعامل راه‌آهن تابوشکنی بود/ تندروی و سیاسی‌کاری در استیضاح وزرا

باید تمرین دموکراسی کنیم و به جای متهم کردن یکدیگر به فکر حل مشکل باشیم. فکر می‌کنم کسانی که به وضع موجود دامن می‌زنند قصد حل مشکل را ندارند، بلکه می‌خواهند از این فضا به نفع مقاصد سیاسی خود استفاده کنند و دنبال به وجود آوردن جو هستند.