فروش مشروب در جمهوری چچن ممنوع شد

مسکو - ایرنا - کشته شدن هفت نفر در برخورد یک خودرو با راننده مست به یک وسیله نقلیه یگر در جمهوری مسلمان نشین چچن فدراسیون روسیه، سبب شد دولت همه مشروب فروشی ها را تعطیل کند.