سومین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان؛/ تیم بیمه رازی به دیدار فینال راه یافت

تیم بیمه رازی به دیدار فینال رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان راه یافت.