استخدام فروشنده مجرب آقا

فروشنده مجرب آقا جهت پوشاک مردانه ازحقوق ۱میلیون تا۱۵۰۰درمیدان ولیعصر اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۹۰۰۹۸۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۹۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه