زنگنه:پنشنهاد قابل قبولی تاالان دریافت نکرده ایم

وزیر نفت گفت: تاکنون پیشنهاد قابل قبولی دریافت نکرده ایم اما امیدوار به حصول توافق هستیم.