آیت‌الله موسوی اردبیلی از مراجع عالیقدر ایران بود

معاون اول قوه قضاییه گفت: آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع عالیقدر ایران بودند.