به مناسبت شهادت امام رضا (ع) چه كتاب‌هايی بخوانيم؟

برای شناخت امام رضا (ع)، از آغاز تا شهادت و برای معرفت درباره زندگی و سیره آن حضرت، کتاب‌ها بهترین منابع هستند.