آزمون: بواتنگ هیولاست!

مهاجم ایرانی تیم روستوف در مصاحبه‌ای به تشریح دوران ۵ ساله حضورش در فوتبال این کشور و آرزوهایش پرداخت.