گره وحدت قبرس در گیر و دار گفتگوها

یک هفته پس از شکست مذاکرات وحدت قبرس در سوئیس، سازمان ملل متحد اذعان کرد ازسرگیری مذاکرات سران دو بخش قبرس کار دشواری خواهد بود.