بزرگداشت هفتمین روز درگذشت آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد

مراسم بزرگداشت هفتمین روز درگذشت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، از مراجع عظام تقلید، از سوی دفتر او در مسجد اعظم قم برگزار شد.