دولت زمینه ساز و علما عامل به امور فرهنگی هستند

اردبیل - ایرنا- امام جمعه نمین گفت: دولت زمینه ساز مسائل دینی و فرهنگی و علما عامل به امور فرهنگی در جامعه اسلامی هستند.