ایستاده نجوا کن؛ السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا(ع)

همگی وارد حرمش می‌شوند، اول سلام می‌دهند، اینجا ملک وزین سلطان خراسان است و باید آدابش را بدانی، او رئوف است و مهربان اما قرار نیست بدون برپایی آدابش وارد صحن و حریمش شوی.