تولید کلزا در دره‌شهر بیش از ۲ برابر شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: تولید کلزا در دره‌شهر بیش از ۲ برابر شده است.