جان کری: رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران بسیار ضروری بود

وزیر امور خارجه آمریکا: بسیار ضروری بود که با ایران درباره پرونده هسته ای به توافق برسیم.