چرا کره‌ای‌ها بوی عرق نمی‌دهند؟

رکنا: از آنجا که یکی از مهم‌ترین عوامل فعالیت‌ باکتری‌های مسئول بدبو کردن عرق بدن یک ژن است مردمان کره تنها انسان‌های فاقد این ژن هستند.