کاهش زمان اجرای «طرح ترافیک» و «زوج و فرد» در ایام رمضان

رکنا: رییس پلیس پایتخت ازکاهش یک ساعته زمان پایان طرح ترافیک و زوج و فرد در ایام ماه رمضان خبر داد.