استخدام نجار و رنگ کار چوب ماهر در محدوده مهرشهر کرج

به تعدادی نجار ماهر و رنگ کار چوب ماهر جهت همکاری در محدوده مهرشهر کرج نیازمندیم. نوشته استخدام نجار و رنگ کار چوب ماهر در محدوده مهرشهر کرج اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir