پیشنهاد ایران به هند برای همکاری امنیتی ضدتروریسم

جانشین وزیر دفاع در دیدار فرمانده نیروی دریایی هند به او پیشنهاد داده که ایران و هند در زمینه مقابله با تروریسم با یکدیگر همکاری امنیتی داشته باشند.