برای تامین امنیت مرزهای خود دست به عملیات برون مرزی خواهد زد

نخست وزیر عراق می‌گوید کشورش به دنبال دخالت در امور داخلی کشور سوریه نیست.