نامه امیر قطر به همتای کویتی خود

منابع کویتی از ارسال پیام مکتوب «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر به همتای کویتی خود درباره مسائل منطقه‌ای خبر دادند.