چه کسانی از برگزاری نمایشگاه خودرو در تهران سود می‌برند؟

اکنون در شرایطی که برخی از این گونه نمایشگاه‌ها در مصلی تهران و برخی هم در شهر آفتاب برگزار می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که وقتی شهروندان از ترافیک ناشی از برگزاری نمایشگاه خودرو در این محل متضرر می‌شوند و منع قانونی هم برای برگزاری آن وجود دارد، چه کسانی از آن سود می‌برند.