پخش تبلیغات مرزی کره جنوبی علیه کیم جونگ اون تعطیل شد

کره جنوبی امروز دوشنبه در اقدامی که آشکارا نشان از بهبود روابط دو کره دارد پخش برنامه های تبلیغاتی علیه پیونگ یانگ را از بلندگوهای مرزی متوقف کرد.