خبر فوری
خبرگزاری فارس گوناگون کد خبر : ۹۶۲۵۸۹۸
تاریخ انتشار : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۳۴
هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین متغیرهای همکاری متقابل کارکردی، خلق دانش، حمایت مدیریت ارشد و تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد.

چکیده

شرکت‌های فناور در دو دهه گذشته توجه خود را معطوف به تجاری‌سازی فنّاوری کرده‌اند. حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمانی در گروی حفظ و تقویت تجاری‌سازی فناوری است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین متغیرهای همکاری متقابل کارکردی، خلق دانش، حمایت مدیریت ارشد و تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی و از نوع علّی است که با رویکرد پیمایشی انجام‌گرفته است. جامعه آماری پژوهش را شرکت‌های واقع در بخش اراضی پارک فناوری پردیس تشکیل داده‌اند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 103 شرکت تعیین شد. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه بومی‌سازی شده استفاده‌شده است. پایایی پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ (956/0) و روایی پرسشنامه به‌وسیله روایی صوری و آماره KMO انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش معادلات ساختاری و با نرم‌افزار SmartPLS انجام‌گرفته است. طبق یافته‌های حاصل از این پژوهش، بین متغیر همکاری متقابل کارکردی و تجاری‌سازی فناوری رابطه مثبت و معنی‌دار وجود داشته و خلق دانش این رابطه را میانجی‌گری و حمایت مدیریت ارشد نیز رابطه فوق را به‌طور مثبت تعدیل می‌کند. در انتها نیز با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها: همکاری متقابل کارکردی؛ خلق دانش؛ تجاری‌سازی فناوری؛ حمایت مدیریت ارشد

نویسندگان:

هما درودی: عضوهیات علمی ومدیر گروه آموزشی

 مسعود شرف پور: فارغ التحصیل دانشگاه

مجله مدیریت نوآوری - دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع این خبر (خبرگزاری فارس) است و جستجوگر خبر سایت تیتر نو در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر (9625898) را همراه با ذکر منبع و موضوع به شماره 3000123095 پیامک بفرمایید.