یونکر: اتحادیه اروپا باید آغوشش را به روی کشورهای بالکان باز کند

رئیس کمیسیون اروپا امروز (سه‌شنبه) گفت، اتحادیه اروپا باید آغوش خود را برای پذیرش اعضای جدید از سمت منطقه بالکان غربی باز کند تا جلوی ریسک یک جنگ جدید در منطقه را بگیرد.