ممنوعیت تحصیل رایگان بیش از یک مرتبه در هریک از مقطع‌های تحصیلی، مغایر قانون است

رأی شماره ۱۱۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ممنوعیت تحصیل رایگان بیش از یک مرتبه در هریک از مقطع‌های تحصیلی، مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰    شماره دادنامه: ۱۱۴۴      کلاسه پرونده: ۹۶/۵۴۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا زینلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند […]