شهادت ۲ مامور پلیس مرزبانی در مرز میرجاوه

حوادث رکنا: شب گذشته در درگیری مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه با اشرار دو مرزبان به شهادت رسید.