جزئیات جدید از اسیدپاشی روی یک دانش آموز

معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری یکی از متهمان اسیدپاشی در شهرستان اسلام آباد غرب خبر داد.