علت غرق شدن سانچی مشخص شد / کاپیتان هنگام حادثه هدایت کشتی را بر عهده نداشت

حوادث رکنا، رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه خطای انسانی طرف چینی نیز در بروز سانحه برای سانچی دخیل بوده است، گفت: مجموعه از عوامل در بروز این حادثه دردناک دخیل بوده و مقصر مشخصی برای این سانحه نمی توان معرفی کرد.