طوفان گرد و خاک یزد را تاریک کرد + فیلم های باورنکردنی

رکنا: کارشناش اداره کل هوا شناسی استان یزد، گفت: با رسیدن جبهه سرد و موج ناپایدار به استان یزد در برخی مناطق شهر یزد باد شدید همراه با گرد و خاک بود.