نقشه سیاه ۲ مرد یزدی برای دختر ۶ ساله

رکنا: دو مرد یزدی بر سر دختر بچه افغان بلای شومی آوردند .