جانسون: جنگ سوریه ادامه خواهد داشت

وزیر خارجه انگلیس می‌گوید که حمله به سوریه با هدف تغییر نظام این کشور نبوده است.