سپرده‌گذاری غیردولتی به ۱۴۵۳هزار میلیارد تومان رسید/ رشد ۲۲درصدی سپرده‌‌های مدت‌دار در بانک‌ها

روند سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها که در اواخر سال قبل کند شده بود، بعید به نظر می‌رسد با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق سپرده با سود بالاتر از حساب سپرده هم تغییر کرده باشد.