حضور زنان در ورزشگاه‌ها سیاسی و فمنیستی نشود قابل حل است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اگر حضور زنان در ورزشگاه‌ها سیاسی و فمنیستی نشود، قابل حل است.