روسیه: آمریکا، انگلیس و فرانسه خواستار سرنگونی دولت سوریه هستند

نشست شورای برای بررسی آخرین تحولات سوریه و حمله ادعایی شیمیایی در دوما به درخواست روسیه آغاز شد.