دستگیری کیف قاپان بهشت زهرا (س)

سارقانی که در عصر‌های پنج شنبه و ظهر‌های جمعه با حضور در قطعات قبور از شهروندان کیف قاپی می‌کردند، دستگیر شدند.