وزارت دفاع روسیه انگلیس را متهم کرد

روسیه لندن را به مشارکت در صحنه‌سازی درباره حمله شیمیایی ادعایی در سوریه متهم کرد.