کاهش قیمت نفت با عقب نشینی ترامپ

پس از آنکه تهدیدات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر احتمال حمله موشکی فریب الوقوع به سوریه فروکش کرد، قیمت نفت روز جمعه با کاهش مواجه بود، اما همچنان در مسیر بزرگترین افزایش هفتگی بیش از ۸ ماه گذشته باقی ماند.