ادعاهای جدید آمریکا علیه دولت سوریه در نشست شورای امنیت

نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی است که دولت سوریه تاکنون حداقل ۵۰ بار از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی این کشور استفاده کرده است.