انصاف لازمه قلم فرسایی است /حضور کم سابقه وزیر کار در ایلام

یاداشتی تحت عنوان ( نه استاندار به خنده وزیر کار ) را خواندم ، بعنوان شخصی که از بدو ورود تا روز بدرقه در پاویون فرودگاه ایلام وزیر را همراهی می کردم لازم میدانم مطالبی را در پاسخ به یاداشت جانبدارانه نگارنده محترم به عرض برسانم